Support

Tổng Đài 365 F.A.Q.

Tổng Hợp Những Câu Hỏi Thường Gặp Khi Sử Dụng Hệ Thống

Tổng Đài 365 là gì?

Tổng Đài Này Hoạt Động Qua Đâu?

Chất Lượng Cuộc Gọi Tốt Không?

Tôi Có Thể Sử Dụng Đầu Số Cũ?

Hệ Thống Hỗ Trợ Bao Nhiêu Cuộc Gọi Đồng Thời?

Tôi Có Thể Nâng Cấp Gói?

Tôi Có Nhiều Chi Nhánh?

Tôi Muốn Gọi Nhóm?

Nên Sử Dụng Thiết Bị Đầu Cuối Nào?

Tôi Không Muốn Dùng Điện Thoại Bàn?

Thời Gian Setup Hệ Thống ?

Mât Bao Lâu Để Đăng Ký Đầu Số Mới?

Cước Phí Được Tính Thế nào?

Tôi Có Thể Chặn Cuộc Gọi?

Lời Chào Tổng Đài?

Ghi Âm Cuộc Gọi?

Tôi Có Thể Dùng Thử Dịch Vụ?

Xây Dựng Hệ Thống Riêng?