Điện Thoại IP

Điện thoại IP là gì?​Điện thoại IP hay điện thoại VOIP là điện thoại sử dụng để nghe gọi qua mạng LAN hoặc mạng WAN thông qua giao thức VOIP – đây là công nghệ giúp chuyển tín hiệu âm thanh thông qua mạng internet.Hiện nay, chúng ta chủ yếu sử dụng 3 dạng mã … Read more