admin

September 29, 2016

Điện Thoại IP

Điện thoại IP là gì?​Điện thoại IP hay điện thoại VOIP là điện thoại sử dụng để nghe gọi qua mạng LAN hoặc mạng WAN thông […]
May 1, 2016

Hướng Dẫn Cấu Hình Điện Thoại IP Grandstream

Điện thoại IP Grandstream đang là dòng điện thoại IP phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam. Với việc sử dụng giao diện web để […]